Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Ampliació del consultori mèdic de Torrefarrera

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: C21/2013
 • Data de publicació de l'anunci: 30/04/2014 14:21 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/07/2014 09:02 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 05/05/2014
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/05/2014 15:00
 • Obertura d'ofertes: 30/06/2014 13:30

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: No requerida
 • Termini d'execució: 5 mesos
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 271.085,45€
 • Te lots?: No
 • Import iva: 56.927,40€

Adjudicació

 • Data de l'acord: 08/07/2014
 • Empresa adjudicatària: Cobra, instalaciones i servicios S.A.
 • Import: 265.6636,74

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa