Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Expedient de contractació de neteja viària municipal

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 346/2017
 • Data de publicació de l'anunci: 02/03/2018 14:19 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 12/03/2018 14:48 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 22/03/2018
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2018 14:00 S'ha ampliat el termini de presentació d'ofertes 15 dies naturals desde la propera publicació al BOP.

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: no Solvència econòmica financera i tècnica prevista al plec
 • Termini d'execució: 2 anys més 1 de pròrroga
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 187.890,84 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 39.457,08 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 27/07/2018
 • Data de formalització del contracte: 31/07/2018
 • Empresa adjudicatària: SERVEIS LIC 1999 SLU
 • Import: 73.642,52 (IVA inclòs)
 • Acord de l'adjudicació:
 • Contracte   (1986,96 KB)

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa