Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Expedient de contractació neteja dependències municipals de Torrefarrera

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 348/2017
 • Data de publicació de l'anunci: 02/03/2018 14:19 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 12/03/2018 14:44 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 07/03/2018
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2018 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: no
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 186.494,88 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 39163,93 €

Adjudicació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa