Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Subhasta per alineació de dues parcel.les de propietat municipal al Polígon industrial de Torrefarrera

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 50/2016
 • Data de publicació de l'anunci: 22/04/2016 09:46 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/07/2016 14:45 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Subhasta patrimoni
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2016 15:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Adjudicació

 • Data de l'acord: 06/06/2016
 • Empresa adjudicatària: Logistic Ribatrans S.L
 • Import: 139.776’35 iva inclòs
 • Observacions: Pendent de formalitzar

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa