Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal segun las especificaciones del proyecto.(Cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)y gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 8/2016
 • Data de publicació de l'anunci: 21/01/2016 09:31 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/03/2016 09:15 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contrato de obras
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 21/01/2016
 • Tipus de procediment: Procedimineto abierto
 • Tipus de valoració d'ofertes: Varios critérios
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/02/2016 15:00
 • Obertura d'ofertes: 09/03/2016 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Adjudicació

 • Data de l'acord: 27/05/2016
 • Data de publicació de l'acord: 05/08/2016
 • Data de formalització del contracte: 27/07/2016
 • Empresa adjudicatària: Muntatges Lleida SA
 • Import: 253.583,55 euros iva inclòs
 • Acord de l'adjudicació:
 • Publicació al BOP   (249,38 KB)

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa