Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Obres de substitució del clavegueram i construcció de xarxa separativa al c/Carretera.

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: C224/2015
 • Data de publicació de l'anunci: 31/07/2015 14:24 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/10/2015 08:28 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Adjudicació

Observacions

 • Es convidarà a un mínim de quatre empreses.

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa