Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE AMB OPCIÓ A COMPRA DE LES PARCEL·LES N15, N16, N17 I N18, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE TORREFARRERA, UBICADES AL CARRER XALOC DEL PARC EMPRESARIAL TORREFARRERA, MITJANÇANT CONCURS

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 124/2015
 • Data de publicació de l'anunci: 15/05/2015 12:29 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/07/2015 14:16 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Subhasta patrimoni
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons el Plec de Clàusules administratives
 • Termini de presentació d'ofertes: 01/06/2015 15:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Adjudicació

 • Data de l'acord: 13/07/2015
 • Empresa adjudicatària: We are Padel S.L.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa