Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBILOTECA PÚBLICA DE TORREFARRERA MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: C106/2015
 • Data de publicació de l'anunci: 15/05/2015 12:31 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/01/2016 14:20 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 15/05/2015
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure Plecs de Clàusules
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/05/2015 15:01 Sol.licitud de participació fins al 27/05/2015. Es convidaran QUATRE empreses

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Adjudicació

 • Data de l'acord: 28/12/2015
 • Data de publicació de l'acord: 05/01/2016
 • Empresa adjudicatària: Kasval Arquitectes SLP
 • Import: 54.450 euros, iva inclòs

Observacions

 • En relació amb la contractació dels treballs de redacció del projecte i direcció facultativa de l’obra de construcció de la biblioteca pública de Torrefarrera, ateses les consultes efectuades pels participants sobre quines són les dates previstes per a la invitació dels equips seleccionats a presentar les ofertes, us informem que l’òrgan de contractació té previst seleccionar i convidar a participar als equips seleccionats durant la primera quinzena de setembre de 2015.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa