Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Subhasta Bens inmobles patrimonials parcela N1 N2 N11 N12 N13 N14

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 332/2014
 • Data de publicació de l'anunci: 11/11/2014 12:03 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/12/2014 09:34 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Subhasta patrimoni
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 11/11/2014
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 04/12/2014 15:00
 • Obertura d'ofertes: 10/12/2014 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Adjudicació

 • Empresa adjudicatària: Groslema S.L.
 • Import: 354.886,93€ + 74.526,26€iva.

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa