Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Licitació per a la contractació per la gestió dels serveis públics municipals d'abastament d'aigua potable i de clavegueram mitjançant la modalitat de concessió.

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 282/2014
 • Data de publicació de l'anunci: 07/11/2014 13:08 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/01/2015 09:26 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte de gestió de serveis públics
 • Tramitació: Urgència
 • Lloc i data de publicació: BOP 05/12/2014
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/12/2014 15:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Adjudicació

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa