EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
448/2017 Contracte bars Complex Esportiu de Torrefarrera 27/12/2017 13:07 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Valoració de les ofertes presentades
  Alienació mitjançant subhasta, del bé immoble assenyalat com a parcel.la G7 al plànol d'adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de Reparcel·lació Voluntària pel mètode de compensació bàsica del Pla Parcial Industrial del Sector SAU 15 “Les Comes i Raconada”, situada al carrer Tramuntana, número 68, del Parc empresarial de Torrefarrera. 16/08/2017 08:41 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Termini de presentació d’ofertes obert
319/2017 Concessió administrativa per la explotació dels bars-restaurants del complex esportiu municipal de Torrefarrera 27/07/2017 12:47 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Aprovació Inicial Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
143/2017 Anunci d’explotació del servei de bar i restauració del Complex Esportiu de Torrefarrera 03/05/2017 15:02 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Termini de presentació d’ofertes obert
301/2016 Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la prestació del servei de socorristes, tècnics d'activitats dirigides i esportives, atenció al públic, neteja i la seva coordinació al complex esportiu municipal de Torrefarrera. 07/04/2017 09:22 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Aprovació Inicial Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
S'han trobat 23 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior12345Següent

Antic Perfil de Contractant