EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
332/2015 Subhasta per a l’alienació d’un bé immoble. Parcel.la F14 27/11/2015 14:38 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
C224/2015 Obres de substitució del clavegueram i construcció de xarxa separativa al c/Carretera. 31/07/2015 14:24 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
124/2015 CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE AMB OPCIÓ A COMPRA DE LES PARCEL·LES N15, N16, N17 I N18, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE TORREFARRERA, UBICADES AL CARRER XALOC DEL PARC EMPRESARIAL TORREFARRERA, MITJANÇANT CONCURS 15/05/2015 12:29 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
C106/2015 CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBILOTECA PÚBLICA DE TORREFARRERA MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT 15/05/2015 12:31 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
332/2014 Subhasta Bens inmobles patrimonials parcela N1 N2 N11 N12 N13 N14 11/11/2014 12:03 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
S'han trobat 23 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior12345Següent

Antic Perfil de Contractant