EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
85/2017 Plec de clàusules generals que han de regir el concurs per a l'atorgament d'autorització de parades vacants de venda del mercat municipal de Torrefarrera 03/03/2017 11:03 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Termini de presentació d’ofertes obert
C312/2016 Construcció del dipòsit de retenció d’aigua de clavegueram a l’estació de bombament del carrer Mossèn Cinto Verdaguer 10/10/2016 07:51 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
50/2016 Subhasta per alineació de dues parcel.les de propietat municipal al Polígon industrial de Torrefarrera 22/04/2016 09:46 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
60/2016 Concurs parades Mercat Municipal Torrefarrera 26/02/2016 11:39 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Valoració de les ofertes presentades
8/2016 Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal segun las especificaciones del proyecto.(Cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)y gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 21/01/2016 09:31 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
S'han trobat 23 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior12345Següent

Antic Perfil de Contractant